This is a past event. Registration is closed. View other Riga Chapter events.

Register on Facebook.


// Dizaina pastaiga Valmieras muzeja jaunajā ekspozīcijā "de Woldemer"


6. oktobrī no plkst. 12.00 līdz 14.00 norisināsies jau par rudens tradīciju kļuvušais notikums – Dizaina pastaiga. Šogad Dizaina pastaiga ieplānota Valmieras muzeja jaunajā ekspozīcijā "de Woldemer" un to vadīs dizaina biroja "H2E" komanda.


Dizaina pastaigā Valmieras muzeja jaunajā interaktīvajā ekspozīcijā dizaina biroja "H2E" komanda atklās ekspozīciju no dažādiem dizaina aspektiem. Sākot ar ekspozīcijas dizaina stratēģiju, koncepciju, tehnisko projektu, krāsu, burtveidolu izvēli, multimediāliem objektiem ekspozīcijā, kā arī runās par izaicinājumiem un to risinājumiem strādājot starpdisciplinārā dizaina komandā vienotam mērķim.

NB! Pasākums pieejams SEG

D biedriem ar iepriekšēju reģistrēšanos info@h2e.lv.

--> Lai pievienotos SEGD dizaina kopienai, aicinām sūtīt e-pastu uz info@h2e.lv.


Design walk in the Valmiera Museum's new exposition "de Woldemer"


On October 6 from From 12:00 to 14:00, the event that has already become an autumn tradition - Design Walk - will take place. This year, the Design Walk is planned in the new exposition "de Woldemer" of the Valmiera Museum and will be led by the team of the design office "H2E".


In the design walk in the new interactive exposition of the Valmiera Museum, the team of the design office "H2E" will open an exposition from various aspects of design. Starting with the exhibition design strategy, concept, technical project, choice of colors, typefaces, multimedia objects in the exhibition, as well as talks about challenges and their solutions when working in an interdisciplinary design team for a common goal.


NB! The event is available to SEGD members with prior registration at info@h2e.lv.

--> To join the SEGD design community, please send an e-mail to info@h2e.lv.

Location

Valmieras muzejs
Bruņinieku iela 3
Valmiera, Latvia

See route

Contact us

For additional event or venue information, please send an email to baiba.grinberga@yahoo.com

Sponsors and Partners